HFF-info angående coronavirus

Aktuell information angående Hallands Fotbollförbunds verksamhet till följd av coronapandemin finns på HFF:s info-sida. Där finns även länkar med mera till bland annat Folkhälsomyndigheten, Polisen, Riksidrottsförbundet och Svenska Fotbollförbundet.
Senaste uppdatering är gjord den 6 oktober.

FHM har den 24 november efter samråd med smittskyddsläkare och styrelsen i Region Halland tagit beslut om skärpta allmänna råd. Dessa är nu förlängda tom 13 december. För mer info om detta så klicka på länken.

SvFF har uppdaterat sina riktlinje. Följ nedanstående länk.

SvFF:s senaste uppdaterade riktlinjer från den 24 november

Frimånad oförändrad

SvFF:s Förbundsstyrelse har vid möte under fredagen behandlat frågan om en eventuell förlängning, eller förskjutning, av frimånaden för spelarövergångar avseende amatörer. Detta efter att ett antal distrikt och föreningar framfört önskemål i den riktningen.
Förbundsstyrelsen har funnit att det inte finns anledning att ändra den period under vilken frimånaden löper enligt Representationsbestämmelserna, bland annat med motiveringen att övergångar ändå kan ske utanför frimånaden. SvFF kommer även att utreda om det för säsongen 2021 bör ges större möjlighet till dispens från kravet på lämnande förenings godkännande vid övergång utanför frimånaden.

Valberedningen informerar

Valberedningens arbete är i full gång inför årsmötet. De har nu kontaktat samtliga vars mandattid utgår för att höra om de står till förfogande för omval eller ej. Johan Larsson och Eva Marie Bylander har meddelat valberedningen att de inte står till förfogande för omval. Likaså har lekmannarevisorssuppleanten Nanna Wernersson avböjt omval. Alla övriga vars mandattid utgår står till förfogande för omval. Föreningarna har nu t.o.m. den 1 januari på sig att nominera kandidater. Nomineringarna lämnas till valberedningen.

HFF representantskap 2020

HFF representantskap 2020 kommer att genomföras digitalt. Handlingarna inför mötet finns på hemsidan och är utskickade till samtliga anmälda representanter. De föreningar som ännu inte anmält någon representant har fått handlingarna skickade till sin e-postadress. Sista anmälningsdag är onsdagen den 18 november. Mer info om det digitala genomförandet kommer i nästa vecka. I handlingarna finns förslag på seriesammansättning av representationsserierna 2020. Föreningarna har t.o.m. den 24 november på sig att inkomma med eget helhetsförslag angående seriesammansättningen. Förslaget ska vara undertecknat av firmatecknare.

Seriestart 2021

Seniorserierna startar helgen 17-18/4 under normala förutsättningar.

Visa fler nyheter
Visa alla nyheter