Info gällande registerutdrag

Föreningar ska – istället för som tidigare uppmanas att – begära begränsat utdrag ur belastningsregistret för de som anställs eller har uppdrag i föreningen och där har kontakt med barn. Beslutet fattades vid Riksidrottsmötet 2019 och börjar att gälla från och med 1 januari 2020.

Projekt med flickfotboll i fokus

Inom ramarna för Fotboll i skolan har ett nytt sidoprojekt, med arbetsnamnet "Lira mera", initierats för att i synnerhet stärka flickfotbollen i ålderskategorin 12-14 år.

Idrottsforum i Varberg 22-23/11

Flaggar för Idrottsforum – höstens stora mötesplats för den halländska idrottsrörelsen – 22-23 november, med två fullmatade dagar på Varbergs Stadshotell på temat "Den moderna föreningen engagerar".

Visa fler nyheter
Visa alla nyheter