Representantskap 2019, 2019-12-04 kl. 19:00 t.o.m. 2019-12-04 kl. 21:00

Utbildning
HFF representantskap
Plats
Katrinebergs folkhögskola, Vessigebro
Arrangör
Hallands Fotbollförbund
Startdatum
2019-12-04 kl. 19:00
Slutdatum
2019-12-04 kl. 21:00
Antal platser
110
Utbildningsansvarig
Peter Upphoff, peter@hallandsff.se
Sista anmälningsdag
2019-11-20
Beskrivning

Här anmäler föreningen sin representant och suppleant för denne till HFF representantskap.
Både representanten och suppleanten skall vara röstberättigade medlemmar i föreningen.
Vid representantskapet har varje förening varsin röst och ledamöter i HFF styrelse har varsin röst.
Representantskapet utgörs av närvarande representanter, röstning kan ej göras med fullmakt.
Motioner till HFF representantskap skall vara HFF tillhanda senast 30 september. Motionen skall vara undertecknad av föreningens firmatecknare. Anmälan av föreningens representant och suppleant görs senast två veckor innan mötet via HFF hemsida.

Anmäl dig till detta utbildningstillfälle