HFF representantskap - 2020, 2020-12-02 kl. 19:00 t.o.m. 2020-12-02 kl. 21:00

Utbildning
HFF representantskap
Plats
Digitalt via EasyMeet
Arrangör
Hallands Fotbollförbund
Startdatum
2020-12-02 kl. 19:00
Slutdatum
2020-12-02 kl. 21:00
Antal platser
110 (47 lediga)
Utbildningsansvarig
Peter Upphoff, peter@hallandsff.se
Sista anmälningsdag
2020-11-18
Beskrivning

Här anmäler föreningen sin representant och suppleant för denne till HFF representantskap.
Både representanten och suppleanten skall vara röstberättigade medlemmar i föreningen.
Vid representantskapet har varje förening varsin röst och ledamöter i HFF styrelse har varsin röst.
Representantskapet utgörs av närvarande representanter, röstning kan ej göras med fullmakt.
Motioner till HFF representantskap skall vara HFF tillhanda senast 30 september. Motionen skall vara undertecknad av föreningens firmatecknare.
Anmälan av föreningens representant och suppleant görs senast två veckor innan mötet via HFFs hemsida.
OBS! I år har vi inga möjligheter att ta in åhörare vid mötet!