HFF Årsmöte, 2021-02-25 kl. 19:00 t.o.m. 2021-02-25 kl. 21:00

Utbildning
HFF Årsmöte
Plats
Katrinebergs folkhögskola, Aulan, Vessigebro
Arrangör
Hallands Fotbollförbund
Startdatum
2021-02-25 kl. 19:00
Slutdatum
2021-02-25 kl. 21:00
Antal platser
125 (109 lediga)
Utbildningsansvarig
Peter Upphoff, peter@hallandsff.se
Sista anmälningsdag
2021-02-18
Beskrivning

HFF årsmöte genomförs enligt stadgarna.
Föreningarna deltar med utsedda ombud som är medlemmar i föreningen. Ombud anmäler sig via länk i inbjudan. Deltagande och röstning sker genom fullmakt som skall vara undertecknad av minst en av föreningens firmatecknare. Föreningen väljer fritt hur dess antal röster skall fördelas på deltagande ombud. Handlingar till mötet skickas ut till de ombud som är anmälda och till föreningen via e-post. Handlingarna läggs också ut på HFF hemsida senast 2 veckor innan mötet.
Motion till mötet skall vara HFF tillhanda senast 1 december året innan mötet äger rum. Motion skall vara undertecknad av föreningens firmatecknare. Anmälan till mötet skall vara gjort senast en vecka innan mötet.
OBS! Varje ombud anmäls var för sig.
Fullmakt finns på HFF hemsida, HFF INFO/Årsmöte,att ladda ner.

Anmäl dig till detta utbildningstillfälle