Inbjudan till dialogmöte Barn- och ungdomsfotboll

Arbetsgruppen för barn- och ungdomsfotboll bjuder in till dialogmöte angående barn- och ungdomsfotbollen i Halland. Mötet genomförs på tre olika platser i Halland. Inbjudan är utskickad till alla föreningar och du kan även hitta den här.