Spelarutbildning

HFF erbjuder spelarutbildning i en mängd olika former.
Samtliga utbildningar utgår från SvFF Spelarutbildningsplanen och de nya spelformerna.

Syfte
• Fler aktiva, längre
• Verka för en medveten och utvecklande spelarutbildning i föreningsmiljö
• Implementera SvFF Spelarutbildningsplan hos styrelse, ledare och spelare i föreningarna
• Erbjuda utvecklande träningsmiljöer och utvecklande matchspel för spelare i åldern 15-19 år
Mål
• Inom tre år(2020) nå samtliga barn- och ungdomsföreningar med spelarutbildning genom ledarutbildning i föreningens regi.
• Fler aktiva spelare i åldern 15-19 år(2020)
• Fler aktiva spelare i åldern 20-25 år(2025)
• Fler utbildade ledare för spelare i resp. spelform(2020)

För vem?
Spelarutbildning i HFF Läger och Lokala läger samt Övningstrupp riktar sig till spelare som vill träna och spela extra för att utvecklas vidare genom att träffa nya ledare och spelare från andra föreningar samt föreningstränare som vill få fortbildning i SvFF Spelarutbildningsplan(SvFF SUP) kopplat till de nya spelformerna.
Spelarutbildning genom ledarutbildning i förening riktar sig till tränare/ledare/föräldrar som vill lära sig om de nya spelformerna och hur träningen anpassas till barn och ungdomars villkor och/eller utvecklas vidare genom att träffa nya ledare och spelare från andra lag och/eller föreningar.
Vad erbjuds?
HFF Läger
Spelare 15-16 år(högstadieålder) och 16-19 år(gymnasieålder)
HFF erbjuder spelarutbildning, HFF Läger, för spelare 15-19år. Det finns enstaka träningar, dagläger, läger med övernattning och matchläger. Samverkan med andra distrikt kommer ske.
Vid vissa tillfällen kombineras spelarutbildning även med en ledarutbildning som ett led i HFF:s nya satsning på unga ledare. Föreningstränare är alltid välkomna att delta vid HFF läger.
HFF Lokala läger
Spelare 12-14år(-19år)
Allianser och föreningar i samarbete med HFF erbjuder spelarutbildning, Lokala läger, för spelare 12-14(-19)år. Det finns enstaka träningar, dagläger, läger med övernattning och matchläger. Kostnaden faktureras spelaren vid läger. Vid vissa tillfällen kombineras spelarutbildning även med en ledarutbildning som ett led i HFF:s nya satsning på unga ledare. Ledarutbildning finansieras genom Idrottslyftet. Föreningstränare är alltid välkomna att delta vid HFF Lokala läger och fortbildning för ledare sker parallellt eller i samverkan med läger.

HFF Övningstrupp
Föreningslag och enskilda spelare erbjuds delta som övningstrupp vid enstaka tillfälle eller heldag(två pass) i samband med HFF Tränarutbildningar. Detta kan även kombineras med utbildning för ledare och spelare i en teambuildingdag.

Spelarutbildning genom ledarutbildning i förening
Spelare 6-12år och 13-19år
HFF genomför spelarutbildning i samband med ledarutbildning i Spelarutbildningsplanen SUP Grund, SUP Praktik och SUP Matchanalys i föreningen för spelare upp till 12 år(SUP nivå 1 och SUP nivå 2) samt för SUP nivå 3 och 4 samt Spelformsutbildningar 3mot3, 5mot5, 7mot7, 9mot9 och 11mot11. Detta finansieras genom Idrottslyftet och anordnas främst lokalt i förening. Förening gör ansökan om intern utbildning till malin@hallandsff.se
Dessa utbildningar anordnas även centralt för ledare(se aktuella datum på HFF hemsida/utbildning och anmälan till dessa utbildningar görs i FOGIS).

Hur?
HFF Läger och HFF Lokala läger
Spelaren anmäler sig i FOGIS till aktuellt tillfälle. Kostnaden faktureras spelaren och inbetalas före utbildningstillfället. Kallelse skickas ut till anmälda deltagare.
Föreningsledare som vill delta mailar till anna@hallandsff.se

HFF Övningstrupp
Spelaren anmäler sig i FOGIS till aktuellt tillfälle. Ledare för lag i aktuell ålder mailar intresse till anna@hallandsff.se. Ingen kostnad.

Spelarutbildning genom ledarutbildning i förening
Ledaren anmäler sig till sin förening för interna utbildningar och till HFF genom FOGIS på centralt anordnade utbildningar. Förening som vill genomföra dessa utbildningar gör ansökan om intern utbildning till malin@hallandsff.se Ledarutbildning finansieras genom Idrottslyftet. Kallelse skickas ut före utbildning(gäller inte föreningsinterna utbildningar).

När?
Se datum för aktuella tillfällen på HFF:s hemsida under fliken Ungdom 13-19år/Spelarutbildning och Anmälan till läger

Vilka utbildar?
Spelarutbildning och ledarutbildning leds av SvFF Nationell Fotbollsutvecklare(NAFU), distriktets Fotbollsutvecklare(DIFU), HFF Utbildare, föreningstränare och externa inspirationstränare.

Krav på utbildare: För att vara HFF Fotbollsutvecklare och HFF Utbildare är lägsta krav att ledarna är insatta i SvFF Spelarutbildningsplan samt genomgått de nya tränarutbildningarna eller minst handledning i dessa kurser om de har "gammal Steg 2 eller Steg 3-utbildning" eller "gammal Bas 2-diplomutbildning". De nya tränarutbildningarna som avses är Tränarutbildning C(6-12år) och Tränarutbildning B Ungdom(13-19år) under året kompletteras det även till viss del med Tränarutbildning A Ungdom(16-19år).
Utbildare deltar i fortbildning kontinuerligt under året och har genomgått handledning i de utbildningar som genomförs. Utbildningarna följer gemensamt framtagna program ur Spelarutbildningsplanen och/eller Tränarutbildningens material. Föreningstränare är alltid välkomna att delta aktivt som extraledare eller som aktiva observatörer tillsammans med en utbildare.

Vill du vara med? Vill du vara med som HFF Utbildare under året eller är intresserad av att ansöka till den nya gruppen HFF Fotbollsutvecklare(DIFU) inför hösten, maila en intresseanmälan till anna@hallandsff.se Har du inte formell utbildningsnivå i nuläget hjälps vi åt att lösa det.

Frågor? Har du frågor om Spelarutbildning eller Ledarutbildning, kontakta anna@hallandsff.se