Ungdomsserier 11v11

Anmälningstiden beträffande ungdomsserier 11v11 förlängs i FOGIS till 11/2.