Brorsson omvald som ordförande

Cristel Brorsson omvaldes som ordförande och Johan Larsson blir ett nytt ansikte i styrelserummet – där har ni några av händelserna vid torsdagskvällens årsmöte på Katrinebergs folkhögskola i Vessigebro.

Hallands Fotbollförbunds årsmöte 21/2 varade i två timmar och 20 minuter och leddes av Åke Eliasson, Kungsbacka.
Cristel Brorsson fick förnyat förtroende i rollen som HFF-bas då hon omvaldes som ordförande för ytterligare ett år. Gunilla Gustafsson, vice ordförande, avtackades efter sju år i HFF:s styrelse och vad beträffar val av tre styrelseledamöter på två år röstade årsmötet för valberedningens förslag i form av Andreas Ivarsson, Eva Marie Bylander (båda omvalda) och Johan Larsson, nyinvald i styrelsen, tillika Laholms FK:s ordförande fram till mars 2019.
Kullavik IF:s motion att omgående återinföra distriktslag avslogs, där HFF-styrelsens linje vann gehör med klar majoritet via handuppräckning.
Vad gäller fastställande av arbetsplan 2019 delgav styrelseledamoten Andreas Ivarsson, ordförande i Utvecklingskommittén, bland annat huvudspåren ur HFF SoL (spelar- och ledarutbildning) med innehållsligt fokus att via läger och träningar erbjuda utbildning för så många unga fotbollsspelare i länet som möjligt. Här bör också belysas det fortsatta arbetet utifrån HFF:s Önskvärt tillstånd 2022 med utgångspunkt från de tre målområdena Fler aktiva, längre – Fair Play – Utvecklande; dessa målområden är direkt kopplade till Riksidrottsförbundets strategiska inriktning och övergripande mål 2025 och Svenska Fotbollförbundets strategiska inriktning 2022.
Årsmötet avrundades med information kring Diplomerad förening från SvFF:s Peter Landström.