Futebol dá força-utbildning i höst

Futebol dá força (FDF) är en växande internationell organisation och rörelse som utbildar tjejer och kvinnor i syfte att stärka deras självkänsla både på och utanför fotbollsplanen. Här följer reportage om FDF – via intervju med verksamhetschefen Frida Persson – och HFF flaggar samtidigt för höstens FDF-utbildning i Halland med start den 5 oktober.

Futebol dá força, FDF, initierades och grundades av Cecilia Safaee, som startade verksamheten 2012 som 20-åring i Moçambique. FDF har som mål att stärka tjejers självkänsla och ge dem konkreta verktyg så att de själva kan förbättra sina framtidsutsikter – här blir fotbollen en neutral mötesplats där tjejerna får stöd, kunskap och kraft. Idag når organisationen drygt 18 000 fotbollsspelande tjejer i samtliga världsdelar och totalt 26 länder.
– Visst rör det sig om olika kontexter beroende på vilket land och vilken världsdel man besöker, men det är egentligen samma utmaningar överallt. Mer är likt än det som skiljer och alla tjejer går samma utbildning, säger 29-åriga Frida Persson, verksamhetschef i Futebol dá força och en av sex anställda i organisationens globala team.
Boråsbördiga Persson – som efter att ha gått en FDF-utbildning hösten 2013 började jobba som heltidsanställd inom organisationen sommaren 2016 – har världen som arbetsplats. Som ansvarig för expansionen i Europa, Syd-, Central- och Nordamerika samt Oceanien är hon van att vara på resande fot; under sommaren gällde bland annat Paris och utbildning för 17 tjejer och kvinnor i åldrarna 14-45 år.
– Ett otroligt inspirerande jobb och det bästa är alla möten med människor. I Paris passade vi på att kombinera utbildningen med att se VM-gruppspelsmatchen mellan USA och Chile (3-0 till USA), berättar Frida, som i utbildningsväg har en treårig kandidatexamen i Globala studier vid Göteborgs universitet.

"Organisationens mål att inte behöva finnas"
Många av ledarskapsutbildningarna är även webbaserade och uppdraget som verksamhetschef består av handledning, utbilda fler utbildare till processledare och ansvar för finansiering, partnerskap och samarbetsavtal.
– Det blir nästan som en livsstil och onekligen häftigt, stimulerande och berikande att arbeta med något som man verkligen brinner för – att sätta fler tjejer i rörelse. Organisationens mål och vision är egentligen att inte behöva finnas, men där är vi långtifrån ännu. Senaste mätningen från Folkhälsomyndigheten visar exempelvis att 51 procent av unga tjejer i ålderskategorin 15-24 år mår dåligt, så psykisk hälsa och jämställdhet är verkligen aktuella och viktiga frågor på samhällsagendan.
Frida Persson skönjer likväl att en positiv förändring skett från klubbarnas håll de två senaste åren.
– I Sverige märks att föreningarna blir mer och mer lyhörda och observanta på jämställdhet och behovet av att få in fler tjejer som spelare och ledare. Nu kommer fotbollsklubbar och söker upp oss snarare än att vi måste komma till dem med vårt budskap.
Begreppet Värdebaserat ledarskap löper som en röd tråd genom FDF-utbildningen.
– Det handlar om att kunna ge verktyg för att skapa trygghet för sig själv och sitt lag, vilka värderingar som önskas såväl individuellt som kollektivt och i slutändan om självförtroende och självkänsla.
I ett led att öka andelen tjejer och kvinnor inom fotbollsrörelsen välkomnas Plus 10 000-samarbetet med Svenska Fotbollförbundet.
– Det känns väldigt roligt och inspirerande att fortsätta utveckla de här bitarna på nationell nivå tillsammans med SvFF. Att nå 10 000 fler tjejer till år 2023 är en fullt möjlig siffra och bör betraktas som ett riktmärke, konstaterar Frida Persson.

Futebol dá força (FDF) i siffror:
– Når samtliga världsdelar och sammanlagt 26 länder.
– 1 531 FDF-ledare världen över.
– 18 215 fotbollsspelande tjejer i nätverket.
– Samarbete med 134 fotbollsföreningar i Sverige.
– Har utbildat 57 kvinnliga ledare i Halland (samarbetet med Hallands FF inleddes hösten 2016).

Futebol dá forças hemsida

Anmäl dig här till höstens FDF-utbildning i Halland

/Thomas Johansson
thomas@hallandsff.se