FOGIS-rapportering 7mot7

Till berörda föreningars tränare/lagledare och kontaktpersoner i spelformen 7mot7 (flickor och pojkar 10-12 år):
Mängder av orapporterade matcher – det vill säga matcher där resultat ej angetts i FOGIS – föranleder en påminnelse att rapportera in resultat i FOGIS snarast men dock senast måndag 24/6 kl. 12.00.

Detta är en förutsättning för att en omlottning skall kunna göras; säkerställ därför så att ni ej har några orapporterade matcher.
Ju fler resultat som inkommer, desto större möjlighet att omlottning gällande höstens ungdomsserier blir så sportsligt rättvisande som möjligt; vid utebliven rapportering blir omlottningen därefter.