Föreläsning 28/3

Psykisk hälsa och återhämtning bland idrottsaktiva är ett område som ständigt är aktuellt. Det är därför viktigt för idrottsrörelsen att ha kunskap kring både faktorer och arbetssätt som kan främja psykisk hälsa och återhämtning.

På detta tema bjuder Hallands Fotbollförbund in till en föreläsning där tre internationellt erkända forskare på området kommer att diskutera psykisk hälsa och återhämtning med fokus på fotboll.
Forskartrion består av professor Anne-Marie Elbe (Leipzig University), docent Maurizio Bertollo (University of Chieti-Pescara) och doktor Karin Moesch (Riksidrottsförbundet). Alla tre föreläsarna har stor erfarenhet av både forskning och att arbeta praktiskt med dessa frågor i idrotten.
Observera: föreläsningen kommer att genomföras på engelska och hålls den 28 mars på Högskolan i Halmstad (kl. 18.30-20.30).
Föreläsningen är öppen även för de som ej tillhör någon förening.

Anmälan görs här