Fortbildningshelg för distriktets domare

Under den gångna helgen genomfördes fortbildning för distriktsdomarna i Halland med 110 domare på plats på Katrinebergs folkhögskola i Vessigebro.

Den årliga fortbildningen – traditionsenligt sista helgen i januari – innehöll 110 deltagare indelade i fem grupper ledda av instruktörerna Mari-Louise "Olga" Svanström, Marie Andersson, Peter Hallengren, Magnus Vallerius och Jörgen Ahlgren.
Fortbildningshelgen inklusive regelprovet – som domarna skrev under lördagens förmiddag – samt löptestet i Varberg den 23 mars utgör de tre obligatoriska moment som domarna skall uppfylla och godkännas i för att kunna döma matcher i distriktet.
– Sex teoripass ingick för de fem grupperna under lördagen. Vissa bitar är kopplade till Svenska Fotbollförbundets direktiv och genomgångarna följs av frågeställningar och diskussioner. I år är det inga större revolutionerande regelnyheter, men vårt extra fokus i år sattes på domarnas placering på planen, sammanfattar Jörgen Ahlgren, domaransvarig på Hallands Fotbollförbund.
En potentiell domarnyhet inom Halland är tvådomarsystemet, där målsättningen lyder att tvådomarsystemet skall användas vid kommande senior-DM.
– Det är den absoluta ambitionen, men huruvida det blir så beror på om beståndet finns till detta. Ett beslut om tvådomarsystem beträffande DM kommer att tas under veckan, uppger Ahlgren.
110 domare – varav tolv nykomlingar – närvarande på Katrinebergs folkhögskola är den bästa siffran på flera år. Trenden är att HFF lyckas behålla fler och fler domare i verksamhet.
– Den stora utmaningen ligger i att behålla de domare vi har och där kan vi se en uppåtgående trend på senare år. De vi utbildar har en större benägenhet att stanna kvar inom domarkåren jämfört med tidigare, säger Ahlgren.