Frimånad för fotbollsspelare

Under perioden 15 november-15 december infaller frimånaden för registrerade amatörspelare som är 15 år eller äldre. Innebörden är att amatörspelare har rätt att utan lämnande förenings godkännande övergå till annan förening under frimånaden.