Grönt kort – Leda laget

Här presenteras ledar- och domarinformation rörande Grönt kort – Leda laget.

Varför Grönt kort?
Hallands Fotbollförbund (HFF) började 2014 med att utbilda alla ledare som skall leda ett lag i match i åldrarna upp till och med 12 år för behörighet med Grönt Kort – Leda laget. Ursprunget var att vi vill säkerställa barns och längre fram även ungdomars möjlighet att spela fotboll utifrån den vision som är antagen av de halländska föreningarna. Barn och ungdomar skall ha möjlighet att spela fotboll i en sund och utbildande miljö där resultat är underordnat utveckling, prestation och utbildning.

Utbildning i Grönt kort – Leda laget utgår från resp. spelform
Grönt kort – Leda laget gäller all barn- och ungdomsfotboll i Halland. Samtliga ledare som ska leda lag med spelare upp till 19 år i match ska genomgå utbildning. Utbildningen är ca 3h och från 2019 anpassad till respektive spelform. Den kan ske via HFF centrala utbildningar eller internt på hemmaplan i föreningen. Antal deltagare är 6-16st per kurs. Är det fler deltagare, boka dubbla utbildare eller fler kurser.

Vad innebär Grönt kort Leda laget för ledaren?
Att vara innehavare av ett Grönt Kort innebär att ledaren är representant för sitt lag, sin förening och för Hallands Fotbollförbund. Ledaren ska också vara ett föredöme för barn och ungdomar och visa förståelse för och måna om domarens dubbla uppdrag. Ledaren förväntas också uppträda med spelarens bästa för ögonen, ta tillvara deras intressen och verka för deras bästa. Det gröna kortet är personligt och varar i tre år sedan är det dags att på nytt utbilda sig i en fortbildningskurs. Kortet hänger synligt om halsen på ledaren under matchen.

Vad innebär Grönt kort Leda laget för föreningsdomaren?
Det är ledare och domare som tillsammans leder matchen och ser till att den blir ett inlärningstillfälle för spelarna. Ansvaret är fördelat lika mellan dessa tre. Detta samspel är oerhört viktigt för att bilda ett utvecklande klimat. Ledare och domare samlas innan matchen för att presentera sig och samtala kort om förutsättningarna för matchen. Då visar domaren sin legitimation och ledarna sitt gröna kort. Finns det något som är viktigt för de andra att veta? Ex. kanske spelarna inte har spelat så många matcher och behöver hjälp av domaren att förstå reglerna. Ledaren har ett ansvar gentemot domaren, många ungdomsdomare är i början av sin utbildning och kan behöva stöttning under och efter matchen. Kanske är det domarens första match och feedback i ett utbildande klimat är viktigt.

Vad innebär Grönt kort Leda laget för distriktsdomaren?
Under en match är domarens uppdrag att leda matchen utifrån rådande spelkultur, sin speluppfattning och spelregler för barn- och ungdomsfotboll upp till 9mot9 samt Spelregler för fotboll från 11mot11. Matchen skall ledas utifrån ett utvecklande perspektiv. Ett annat av domarens uppdrag är att tillgodogöra sig den egna utbildningen. Domaren behöver precis som spelarna ett utbildande klimat.

Som innehavare av Grönt kort är ledaren ansvarig för sig själv, sitt lag, sina spelare och för sin publik. Grönt kort innebär också att om ledaren har frågor eller synpunkter på domslut, ett annat lags ledare eller liknande så tas de enskilt med den det berör, ex i halvlek (för barnen och de yngre ungdomarna) eller efter matchen och alltid i ett utbildande klimat. Det gröna kortet är personligt och varar i tre år sedan är det dags att utbilda sig i en fortbildningskurs. Kortet hänger synligt om halsen på ledaren under matchen.

Saknar ledaren Grönt kort? Skicka ett mail till HFF kansli info@hallandsff.se och meddela vilken förening och vilket lag det gäller.