HFF SoL – med utveckling & inkludering i fokus

Hallands Fotbollförbund rekommenderar distriktets föreningar att fortsatt prioritera och välja vår spelar- och ledarutbildning titulerad HFF SoL (HFF spelar- och ledarutbildning).

HFF SoL bygger på långsiktighet, utgår från den enskilde spelarens utvecklingspotential och har som stående mål och syfte att så många som möjligt ska spela fotboll så länge som möjligt och så bra som möjligt.

Ambitionen att främja utvecklingen att fler fortsätter att vara aktiv inom fotbollen gynnas av ett koncept med en verksamhet öppen för alla. HFF erbjuder inom ramarna för HFF SoL utvecklingssteg för så många som möjligt så länge som möjligt. Genom att ge flickor och pojkar 13-14 år, 15 år och 16-19 år möjlighet att anmäla sig till HFF läger och tematräningar, bidrar HFF till att ungdomsspelare i Halland och deras tränare erhålls chansen att medverka och utvecklas inom de rådande spelarutbildningsinsatserna.

Svenska Fotbollförbundet har skickat ut inbjudningar till föreningar i Halland gällande enskilda samlingar för flickor och pojkar födda 2004.
Dessa samlingar har enbart en avsikt: att rangordna och selektera spelare för att några få – uttryckligen 16 flickor respektive 16 pojkar – skall få möjlighet att medverka vid sommarens utvecklingsläger i Halmstad.
I samband med genomförandet av arrangemanget kommer ingen som helst fortbildning av spelare eller tränare att ske. Hallands Fotbollförbund är skarpt kritiska till och starkt emot denna exkluderande uttagningsprocedur och står fast vid sin linje om att undvika selektering i alltför tidig ålder och med ambitionen att fortsätta spelarutvecklingen och utbildningsinsatserna utifrån HFF SoL.

HFF kan givetvis inte förhindra SvFF att genomföra samlingar i Halland, men vi hoppas att distriktets föreningar – i enlighet med beslut på HFF:s årsmöte 21/2 – prioriterar långsiktig utveckling framför kortsiktiga uttagningsläger som enkom gynnar väldigt få av våra många fotbollsaktiva ungdomar.