HFF SoL satsar mot nya mål

Hallands Fotbollförbund fortsätter sin spelarutveckling och sina utbildningsinsatser utifrån HFF SoL (HFF spelar- och ledarutbildning), inklusive HFF läger, tematräningar, teori och regionala läger tillsammans med andra distrikt. Bland kommande aktiviteter i närtid erbjuds träningar på påsklovet i HFF:s regi.

Ambitionen att främja utvecklingen att fler fortsätter att vara aktiv inom fotbollen gynnas av ett koncept med en verksamhet öppen för alla.
HFF erbjuder inom ramarna för HFF SoL (HFF spelar- och ledarutbildning) utvecklingssteg för så många som möjligt så länge som möjligt med Spelarutbildningsplanen (SUP) som given modell anpassad till respektive nationell spelform.
Genom att ge flickor och pojkar 13-14 år, 15 år och 16-19 år möjlighet att anmäla sig till HFF läger och tematräningar, bidrar HFF till att ungdomsspelare i Halland och deras tränare erhålls chansen att medverka och utvecklas inom de rådande spelarutbildningsinsatserna.
Hallandslagsverksamhet med regionala läger för åldrarna 16-19 år sker i samarbete med andra distrikt, vilket ej är att förväxla med sommarens utvecklingsläger vars uttagningsprocedur helt och hållet sker i Svenska Fotbollförbundets namn och regi.
Kommande HFF SoL-projekt utgörs av en rad träningspass, bland annat i flera kommuner under påsklovet i april: Kolla här och anmäl dig!

Till anmälan för aktuella spelarutbildningar

Till anmälan för aktuella tränarutbildningar