Spelarutbildningsplanen i spelform samt HFF SoL

Här presenteras datum för utbildning i Spelarutbildningsplanen (SUP) spelform och info om HFF SoL (spelar- och ledarutbildning) riktad till föreningsledarna.

Spelarutbildningsplanen, central kurs
Hallands FF erbjuder sedan 2013 inom satsningen på implementering av SvFF Spelarutbildningsplan utbildning för föreningsledare i en kurs som heter Spelarutbildningsplanen (SUP).
Nytt för 2019 är att Spelarutbildningsplanen är reviderad och nu anpassad till respektive spelform.
Kursen vänder sig till ledare som vill fördjupa sin förståelse kring hur SvFF rekommenderar att man skapar goda lärandemiljöer för sina fotbollsspelare. Syftet med Spelarutbildningsplanen är att öka kunskapen om fotboll utifrån barnrättsperspektivet, hur man som tränare bör vara och vad man i sin träning bör fokusera på i respektive spelform för att utbilda spelaren successivt i ett långsiktigt perspektiv.

Under utbildningen ingår också en för spelformen riktad information om HFF SoL.
HFF SoL=Spelar- och ledarutbildning i Hallands Fotbollförbund
Spelarutbildningen är riktad till spelare i respektive spelform. Denna verksamhet kan vara i föreningen, i kommunen, i distriktet eller i region där fler distrikt samverkar.
Anmälan på HFF hemsida snarast men senast fyra dagar före respektive tillfälle, begränsat antal platser.
Plats meddelas i kallelsen några dagar före tillfället.

Utbildning om SUP 11mot11 samt HFF SoL
20 mars kl.18-21 Kungsbacka
23 mars kl. 10-13 Falkenberg
31 mars kl. 18-21, Halmstad

lnbjudan ledare 11mot11 HFF SoL och SvFF SUP

Utbildning om SUP 9mot9 samt HFF SoL
2 april kl. 18-21 Falkenberg
3 april kl. 18-21, Kungsbacka
7 april kl. 18-21, Halmstad

Inbjudan ledare 9mot9 HFF SoL och SvFF SUP

Utbildning om SUP 7mot7 samt HFF SoL
22 april kl. 10-13, T-cupen Halmstad
23 april kl. 18-21, Falkenberg
24 april kl. 18-21, Kungsbacka

Inbjudan ledare 7mot7 HFF SoL och SvFF SUP

Anmälan till dessa tillfällen görs här