Utbildningsdialoger i maj

Hallands FF bjuder in till utbildningsdialog riktad mot föreningens domar- och utbildningsansvarig.

Träffar sker i Varberg 14/5, Halmstad 16/5 och Kungsbacka 20/5 (specifika platser meddelas senare).
Ambitionen är att få en inblick i vilka utmaningar föreningarna ställs inför och dessutom ringa in goda exempel att sprida och inspireras av. HFF eftersträvar lyssna av behov och utmaningar som berör utbildningen av spelare, ledare, domare, styrelse och övriga funktioner.
Utbildningsdialogerna i maj är en mötesplats för föreningarna och ett forum för att sondera och identifiera områden som fungerar respektive bär på utvecklingspotential. Innehållet kommer också bestå av en kortare informationsdel från HFF beträffande HFF Utbildare och Fotbollsutvecklare.
Utbildningsdialogerna riktar sig mot föreningens domar- och utbildningsansvarig.

Välkomna till konstruktiva dialoger med föreningsutveckling i fokus!

Till anmälan för aktuella utbildningsdialoger