Återblick på 2020 - Framåtblick på 2021

Vi har nu lagt ett mycket märkligt fotbollsår bakom oss som överskuggats av en pandemi, Covid-19. En pandemi som drabbat en hel värld, inte minst människors liv och hälsa. Så gott som alla verksamheter, där inte idrotten/fotbollen varit på något sätt undantagen. Hallands FF valde att stå bakom och hålla sig strikt till de restriktioner och rekommendationer som kom från SvFF och som i sin tur grundade sig på de som kom från Folkhälsomyndigheten. Trots alla restriktioner och rekommendationer samt snabba förändringar och snabba beslut så har vi lyckats genomföra en fotbollssäsong, med vad jag vill säga, väl godkänt. Vår tävlingskommitté och vår kanslipersonal har jobbat med framförhållning så gott man kunnat och skapat både plan A och plan B utifrån olika beslut och restriktioner som dykt upp. De halländska fotbollsföreningarna har visat stor respekt för de beslut som tagits men också ett oerhört stort tålamod i att invänta beslut. Utan den respekten och det tålamodet hade vi inte kunnat genomföra fotbollssäsongen så bra som det ändå blev. Ett stort och hjärtligt tack till er alla för det.

Gällande kurser och utbildningar var Hallands FF snabba med att ställa om istället för att ställa in. Kanslipersonal har jobbat hårt tillsammans med de enormt duktiga utbildare vi har haft till vårt förfogande för att kunna genomföra ett stort antal kurser och utbildningar digitalt. Här har vi alla fått ett nytt sätt att tänka och digitala möten och utbildningar har kommit för att stanna.

Svensk fotboll är just nu inne i en process där "Ökad samverkan i fotbollsrörelsen SDF – SvFF" är rubriken. Syftet är att omfördela administrationskronor till föreningsutvecklingskronor. Projektgruppen på SvFF har en lagt fram hypoteser där nuvarande 24 SDF blir 7-9 st SDF. Information om detta finns att ta del av på SvFF:s hemsida. I början på 2021 kommer Hallands FF att kalla till digitala möten där vi i första läget vill informera om processen samt inhämta de halländska föreningarnas synpunkter utifrån de framlagda förslagen. Detta för att HFF:s styrelse på bästa sätt ska kunna företräda vad som är bäst för fotbollsverksamheten i Halland. Ett presentationsmaterial från SvFF får ni ta del av redan nu och som kommer ligga till grund på informationsträffarna. Du hittar det här.

Om vi blickar framåt in i 2021 så finns det såklart fortfarande utmaningar gällande pandemin. Förhoppning att vaccinationer kommer igång som det är tänkt och att vardagen kan återvända sakta men säkert. Att vi åter igen kan få samlas på fotbollsarenan oavsett ålder, spelform eller division vi tillhör eller verksamhet vi bedriver. Från HFF:s sida planerar vi precis som under 2020 med plan A och plan B beroende på vad som beslutas gällande restriktioner och rekommendationer. Vår fulla övertygelse är att tillsammans kommer vi på ett klokt sätt genomföra ännu ett verksamhetsår.

Hjärtligt tack till er alla som, på ett eller annat sätt, under året bidragit till halländsk fotboll.

Ha en riktigt God Jul o Gott Nytt Å, var rädda om er och var rädda om varandra

Hallands FF:s styrelse genom Cristel Brorsson, ordförande