HFF SOL Träning för spelare födda 2006

Nu startar vi upp träningar för spelare i Halland födda 2006. Läs mer genom att klicka på rubrik..

Träning med Hallandslag är en spelarutbildning som syftar till att ge en inblick i hur praktisk och teoretisk utbildning i Hallandslag ser ut. Från 16–19 år erbjuds spelare i Halland att delta i Hallandslag, då kombineras teori, workshops och träning för att utbilda spelarna i fotbollens alla delar.

Varje träningspass kommer ha ett utvalt tema. Under de första träningspassen kommer vi arbeta med spelförståelse.

Innan varje träning kommer spelarna få en kallelse med mer information samt en teorivideo skickad till sig (via mail) som vi vill att de ska ha sett innan den praktiska samlingen. Detta för att göra den praktiska träningen så bra och effektiv som möjligt. Målvaktsträning kommer ske parallellt med övrig träning.

Verksamheten är avgiftsbelagd från 100 kr/tillfälle och faktura skickas till vårdnadshavare, det innebär att du måste ha medgivande från din vårdnadshavare att delta.

I och med Covid 19 så behöver vi anpassa antalet deltagare.

Spelare anmäler sig att vara med i HFF SOL.

Anmälan görs på Hallands Fotbollförbunds hemsidahttp://halland.svenskfotboll.se/anmalan/spelare/

Vid frågor kontakta

För killar Rasmus Petersson – 0763479174 / Rasmus.petersson.rp@gmail.com

För tjejer Robin Johansson – 0735630606 / Robin.johansson15@hotmail.se