Påminnelser anmälan till ungdomsserier

Påminnelser angående sista datum att anmäla sig till diverse ungdomsserier:
19/2 (framflyttat): Sista dag att anmäla lag i FOGIS till spelformen 11mot11.
28/2: Sista dag att anmäla lag i FOGIS till spelformerna 7mot7 och 9mot9.
1/3: Sista dag för anmälan till årets ungdoms-DM.