Valberedningen informerar

Valberedningens arbete är i full gång inför årsmötet. De har nu kontaktat samtliga vars mandattid utgår för att höra om de står till förfogande för omval eller ej. Johan Larsson och Eva Marie Bylander har meddelat valberedningen att de inte står till förfogande för omval. Likaså har lekmannarevisorssuppleanten Nanna Wernersson avböjt omval. Alla övriga vars mandattid utgår står till förfogande för omval. Föreningarna har nu t.o.m. den 1 januari på sig att nominera kandidater. Nomineringarna lämnas till valberedningen.