Barn- och ungdomskonferens

Helgen den 4-5 februari 2017 genomförde HFF barn- och ungdomskonferens i Katrineberg med över 100 deltagare. Under denna helg gavs också tävlingsinformation riktad till flick- och pojklagsledare.

2018 års konferens är inplanerad till den 3 februari, boka reda nu in det datumet.