Lic. fortbildning för UEFA B-utbildade tränare

SvFF inför tränarlicens även för UEFA B, gäller tränare utbildade före 2016
För knappt ett halvår sedan införde SvFF tränarlicenser för alla som har genomgått SvFF:s UEFA Pro-respektive UEFA A-utbildning, och är innehavare av UEFA Pro eller UEFA A-diplom.
Nu är det dags att göra det även för UEFA B.
Under perioden nov-jan kommer sex licensfortbildningar att genomföras. Fortbildningen kommer att ha ett maximalt antal deltagare på 30 st/fortbildning.
Detta kommer att bli en årlig verksamhet, så de som inte får möjlighet första gången prioriteras år 2.
SvFF ansvarar och genomför (Rl SDF) fortbildningarna på följande platser
Gävle 4-5/11
Umeå 18-19/11
Karlstad 18-19/11
Växjö 25-26/11
Stockholm 1-2/12
Linköping 9-10/12

Inbjudan och information kommer finnas på SvFF:s hemsida och även på HFF hemsida när den väl är klar. Dessutom kommer SvFF att göra en riktad inbjudan/information via Fogis.

Fortbildning riktar sig till de som har ett utfärdat UEFA B-Diplom före år 2016.
SvFF återkommer till hur de som genomfört nya UEFA B får sin licens.

Frågor angående fortbildningen hänvisas till SvFF
ramin.kiani@svenskfotboll.se
Administrativt ansvarig på SvFF:s kansli är
anna.molin@svenskfotboll.se