Påminnelse! Licensfortbildning för tränare UEFA-B

Dags att anmäla till Lic. fortbidning för tränare med UEFA B-diplom(gäller dig som gick Gamla Bas Diplom-kursen)

Licensfortbildning för tränare UEFA-B
Från och med 2016 har den "gamla" tränarutbildningen UEFA Bas diplom fått både nytt namn och nytt innehåll. Den reviderade utbildningen heter i dag Tränarutbildning UEFA B.
I enlighet med UEFA Coaching Conventions krav på att införa tränarlicenser kommer Svenska Fotbollförbundet under hösten 2017 att påbörja licensfortbildningar för tränare som har det "gamla" UEFA Bas diplomet, utfärdat före 2016. SvFF administrerar och genomför licensfortbildningarna regionalt på sex platser. Kursen omfattar 16 timmar, UEFA:s krav, då tränarna får möjlighet att fördjupa sig i några av TU UEFA B:s ämnesområden.
För knappt ett halvår sedan införde SvFF tränarlicenser för alla som har genomgått SvFF:s UEFA Pro- respektive UEFA A-utbildning och är innehavare av UEFA Pro eller UEFA A-diplom. Nu är det dags att göra det även för UEFA B. Fortbildningen riktar sig till de som har ett utfärdat UEFA B-Diplom före år 2016.

Obs! Du som har genomgått högre utbildningar såsom UEFA A eller UEFA PRO, UEFA Elite Youth A berörs inte av denna fortbildning.

Kursorter:
Gävle 4-5 november 2017
Karlstad 18-19 november 2017
Umeå 18-19 november 2017
Växjö 25-26 november 2017
Stockholm 1-2 december 2017 (obs! fredag-lördag) - fåtal platser kvar!
Linköping 9-10 december 2017

Då platserna bokas snabbt är det bra om du i din anmälan anger en "reservort" för utbildning, då vet vi direkt om du vill- och har möjlighet att delta på annan plats.

Mer information hittar du i den bilagda inbjudan samt på http://fogis.se/tranare/, där även länken till anmälan finns. Sista dag för anmälan är fredag den 6 oktober 2017.