Fler aktiva i fokus vid HFF:s rådslag

"Hur får vi fler aktiva längre?" utgjorde temat när årets rådslag genomfördes på Katrinebergs folkhögskola.

Elva halländska föreningar var representerade vid tisdagskvällens rådslag på Katrinebergs folkhögskola i Vessigebro.
Daniel Ljungberg, verksamhetsledare hos SISU Idrottsutbildarna, var aftonens processledare, där den röda tråden löd "Hur får vi fler aktiva längre?", med frågeställningar kopplade till detta som diskussionsunderlag i smågrupper.
Svensk idrott 2025 – ett strategiarbete sammanställt av Riksidrottsförbundet (RF) i nära samverkan med SISU Idrottsutbildarna och samtliga specialidrottsförbund (SF) – presenterades, inklusive fem prioriterade utvecklingsresor: Den moderna föreningen engagerar, Inkluderande idrott för alla, En ny syn på träning och tävling, Jämställdhet för en framgångsrik idrott, Ett stärkt ledarskap.
Utifrån områdena "Fler aktiva, längre" och "Kommunikation" fördes också dialog kring futsal och Fotboll Fitness – den sistnämnda fotbollsformen med Danmark som föregångsland – och hur dessa eventuellt kan fånga upp fler krafter till fotbollsrörelsen.