HFF Spelarutbildning uppdateras och uppgraderas!

Se inbjudan till lägerverksamhet här. Aktuella tillfällen finns under "Anmälan till läger"

HFF Spelarutbildning uppdateras kontinuerligt nu under sommaren för att få hela kommande säsong planerad med datum, Läs mer under Utbildning/Spelare och flikarna därunder.

I början av augusti kommer också de aktiva Fotbollsutvecklarna och deras prioriterade uppdrag presenteras och de kommer synas ute i föreningarna initialt kring spelare 13-14år/9mot9-lag(som redan fått en "save-the-date-teaser" till kick off i augusti) och kring styrelse eller andra organsationsledare som kommer få en presentation av gruppens arbete och utvecklingsstöd.