Ambassadörsutbildning Fair Play & Respect

Om intresse finns att vara med och bidra till en trygg och positiv tävlings- och utvecklingsmiljö vid matchevenemang i Halland, haka på och anmäl dig gärna till Fair Play & Respect-ambassadörsutbildningen på Övrevi i Tvååker tisdag 26/11 kl. 18-20.00.

I HFF-konceptet Fair Play & Respect som sjösattes 2013 och handlar om att skapa en trygg och positiv tävlings- och utvecklingsmiljö, är en av punkterna att utbilda Fair Play & Respect-ambassadörer.
Alla inom fotbollen har ett stort ansvar att uppträda som goda förebilder och ambassadörernas uppgift är att bidra till att upprätthålla en god stämning runt planen, samtala och ta en diskussion med personer som inte uppträder korrekt eller på ett förenligt sätt i samband med matchspel. Vi är idag ca 10 st ambassadörer som verkar i Halland och vi skulle gärna vilja bli fler.

HFF genomför en tvåtimmarsutbildning för intresserade personer och där ditt uppdrag som ambassadör är att fungera som problemlösare på plats och försöka reda ut eventuella missförhållanden vid ett evenemang, inte styra utan på ett lugnt vis stå upp för våra värdegrunder med människorna och fotbollens bästa för ögonen.
Ambassadören avrapporterar matchen med en kort beskrivning. En ambassadör är ej att förväxla med en kontrollant!

Genom att ha ambassadörer på plats hoppas vi kunna skapa en bättre och mer positiv stämning runt våra arenor, att de goda krafterna vinner. Vi vill skapa miljöer som utvecklar fotbollen och fotbollens aktiva och ledare.

Anmäl dig här till Fair Play & Respect-ambassadörsutbildningen i Tvååker tisdag 26/11 kl. 18-20.00