Angående regionalt P03-läger

Frågor har väckts från föreningshåll kring hur spelaruttagning gått till i samband med Hallands medverkan vid regionala lägret i Jönköping för pojkar födda 2003. HFF:s styrelse är inkopplad i ärendet, utreder detta och ber att få återkomma med svar.

18-21 februari genomfördes ett regionalt SvFF-läger i Jönköping för pojkar födda 2003. Halland ingick, som ett av fyra distrikt tillsammans med Skåne, Småland och Västergötland, med 16 spelare.
Nu har frågor inkommit beträffande HFF:s uttagningsförfarande och med anledning av detta informeras härmed om att styrelsen kopplats in för att utreda och så snart som möjligt återkomma med ett svar.