Dialogmöten barn- och ungdomsfotboll

Flaggar för nästa veckas dialogmöten kring barn- och ungdomsfotboll: måndag 11/11 i Halmstad, onsdag 13/11 i Tvååker och torsdag 14/11 i Lerkil.
Sista anmälningsdag för dialogmöte i Lerkil måndag 11/11 kl. 10.00.

Anmäl dig här till valfritt dialogmöte

Dialogmöte Barn- och ungdomsgruppen (BoU)
Måndag 11/11 HFF:s kanslilokaler i Halmstad 19-21.00
Onsdag 13/11 Tvååkers IF:s klubblokal, Övrevi IP 19-21.00
Torsdag 14/11 Lerkils IF:s klubblokal, Ledets IP 19-21.00
Dialogmöte BoU är ett mötesforum för att lyfta frågeställningar som berör barn- och ungdomsfotbollen och riktar sig till ungdomsansvarig i föreningen eller annan person i förening som ansvarar för barn- och ungdomsfotbollen eller till ordförande eller annan styrelseledamot. Föreningen kan anmäla två personer.

Anmäl dig här till barn- och ungdomsfotbollens dialogmöten