Gunnar Nordahl-stipendiet

Påminnelse att eventuell ansökan skall vara inkommen senast den 13 september.

Ansökan om stipendium ur minnesfonden ska vara inkommen senast den
13 september 2019
och adresseras till:

Stiftelsen Gunnar Nordahls Minnesfond
Att: Helena Bohman
c/o Svenska Fotbollförbundet
Box 1216
171 23 Solna

Kriterier

Sökanden, som kan vara enskild person eller förening, ska genom utomordentliga insatser på ett förtjänstfullt sätt ha främjat ungdomsfotbollen i Sverige.
Ansökan ska innehålla en utförlig beskrivning av på vilket sätt detta ändamål är uppfyllt.

Läs mer här