Upp- och nedflyttning

Här följer förutsättningar kring upp- och nedflyttning samt övrig viktig tävlingsinformation på seniorsidan.

Upp- och nedflyttning 2019

Övrig viktig information

Här är övrig viktig information inför hösten 2019.

 • Förening ska, för att ha rätt att anmäla lag till tävling och senast vid tidpunkten för anmälan, uppfylla de i 6 § i SvFF:s stadgar fastställda kraven på medlemskap i SvFF och RF samt ha fullgjort sina ekonomiska skyldigheter mot SvFF och berört SDF.
 • Anmälan till deltagande i Allsvenskan – div. 3, herrar, samt OBOS Damallsvenskan – div. 1, damer, ska göras via FOGIS senast den 15 november.
 • Anmälan till deltagande i distriktsserie ska göras vid datum som fastställs av berört SDF.
 • För representationslag gäller att förening som fullföljt serien, medtas automatiskt – med undantag vad som sägs i 3 kap 1 § - i sammansättningen av kommande års representationsserier. Förening som ej fullföljt innevarande års serier och som önskar anmäla sig på nytt ska göra detta senast den 15 november. För övriga/nya lag ska anmälan göras senast på tidpunkter, som fastställs av HFF TK. Se 2 kap. §17
 • För utvecklingslag i klass 1 herrar gäller att förening som fullföljt serien, medtas automatiskt i sammansättningen av kommande års utvecklingsserier. För förening med lag som deltagit i klass 1-2 damer och/eller klass 2-3 herrar skall anmäla sig på nytt till kommande års serie senast den 15 januari. För övriga/nya lag lag ska anmälas göras vid samma datum.
 • Tävlingsbestämmelser för DM skickas ut i samband med inbjudningar till tävlingen. De finns också tillgängliga på HFF hemsida. Anmälan görs enligt anvisningar i inbjudan. Kombinerade lag, som deltar i seriespel, kan delta och vinna DM.
  Kombinerade lag kan dock ej kvalificera sig till förbundstävling (ex.vis Förbundsserie/SM/Svenska cupen) om det ges möjlighet till det i DM. Vinner kombinerat lag DM så är det först finalmotståndarna som är nästkommande lag, är inte det laget aktuellt så spelar förlorande lag i semifinalerna en kvalificeringsmatch där segrande lag blir nästkommande lag. Nästkommande lag i seriespel som ej är kombinerat lag kvalificerar sig till aktuell förbundstävling, enligt principen "bästa lag" (se 2 kap § 26-28).
 • Spelare får endast representera en förening i DM under samma tävling.
 • Upplysningar om match, speldag och avsparkstid publiceras i FOGIS.
 • Gästande förenings lag (som mest 25 personer) ska beredas fritt tillträde till idrottsplatsen senast 90 minuter före avspark.
 • Oavsett färdsätt åligger det gästande förening att inställa sig till match i så god tid att avspark kan ske vid fastställd tidpunkt. SDF har rätt att fastställa särskilda bestämmelser för distriktsserierna.
 • Fastställd spelordning som är i FOGIS gäller som kallelse till match. Se även 2 kap 19§
  Arrangerande förening bör meddela gästande lag och funktionärer tid och plats för match senast fyra (4) dagar i förväg. Gästande lag och funktionär bör då svara på meddelandet. Detta är viktigt med tanke på att vi under våren haft matcher där domare har missat matcher och matcher där lagen inte har meddelat domaren om att matcher blivit inställda. Båda dessa scenarier skulle kunna undvikas med en enkel kontakt dagarna innan match.
 • Div. 3 damer
  Förutsättningarna för div. 3 damer har ändrats.
  Serien innehåller 10 lag och nu gäller följande:
  Om ett lag från distriktet ramlar ner från div. 2 damer:
  Seriesegrande lag uppflyttas till div. 2
  Till div. 4 nedflyttas inget lag
  Om två lag från distriktet ramlar ner från div. 2 damer:
  Seriesegrande lag uppflyttas till div. 2
  Till div. 4 nedflyttas ett lag till div. 4
  Om tre lag från distriktet ramlar ner från div. 2 damer:
  Seriesegrande lag uppflyttas till div. 2
  Till div. 4 nedflyttas två lag till div. 4