Hallands FF

HFF jobbar för fotbollens bästa

Hallands Fotbollförbund tillhör landets ledande distriktsförbund i svensk fotboll.

Den 11 mars 2017 fyller Hallands Fotbollförbund 100 år. Ytterligare 8 distrikt i Sverige fyller också 100 år under 2017. HFF firar sitt jubileum med en mottagning i kanslilokalerna den 11 mars mellan 13:00-17:00. Inbjudan är utskickad till distriktets föreningar, övriga distrikt i sverige, SvFF, domarklubbarna och fotbolldomarförbunden i Halland och Sverige, de halländska kommunerna och region Halland, samarbetspartners och media.

HFF organsiation 2016

HFF kansliinformation okt 2016

HFF:s präglas av öppenhet, drivs i demokratisk ordning och styrs av stadgar som beslutas på årsmöten. Förbundets uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets fotboll med värdegrunder som ger alla rätten att vara med, kompetens, trovärdighet och engagemang. HFF:s uppgift är att främja fotbollsintresset och stärka, utveckla och administrera fotbollen i Halland.

Verksamheten är indelad i tre kommittéer med olika utskott och arbetsgrupper inom områdena tävling, utveckling och administration.

Hallands Fotbollförbund ansvarar och administrerar tävlingsverksamhet för seniorer och ungdomar (från 12 år och äldre), liksom bland annat utbildningar, domarverksamhet, föreningsutveckling, distriktslagsverksamhet och vissa evenemang, som till exempel DM, Futsal, landskamper och Byggnads/Kommunal Cup.

HFF samverkar med Hallands Idrottsförbund, SISU-idrottsutbildarna och andra specialförbund.

Årsmöte hålls i februari. Representantskapsmötet sker i november/december och har som uppgift att bland annat behandla tävlingsfrågor, besluta om serieindelning och fastställa distriktsserierna.

Styrelsen i Hallands Fotbollförbund består av Johan Johqvist, ordförande, Gunilla Gustafsson, vice ordförande, Kristian Åkesson, kassör, samt ledamöterna Cristel Brorsson, Mikael Hansson, Carl-Johan Herbertsson och Nicklas Bengtsson.

Valberedningen består avMatti Eliasson, ordförande, Peter Walldén, Mats Olsson, Elisabeth Otterdahl, Camilla Hamnemo samt Stefan Friberg och Maria Johansson, suppleanter.

HFF:s kansli finns i Halmstad och har en jämn könsfördelning på personalsidan: Peter Upphoff, kanslichef, Anna Lundkvist, utbildningsansvarig ledare och domare, Lisa Bohletgäck, utbildningsansvarig spelare och Gert-Inge Svensson, tävlingsansvarig samt en ekonomitjänst som delas med andra distriktsförbund.

Svenska Fotbollförbundet har 24 distriktsförbund och sammanlagt mer än 3 200 föreningar, varav cirka 100 finns i Halland. Antalet registrerade fotbollspelare (15-35 år 2014-10-31) i länet är enligt FOGIS 11 512 varav 3 399 damer och 8 113 herrar.

2017 firar Hallands Fotbollförbund 100-årsjubileum.