Årsmöte

Årsmöte 2017

Anmälan till årsmöte 2017 kan göras på nedanstående länk
https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=1b51fc956083
Glöm inte att skriva ut fullmakten som finns bland dokumenten längre ner på denna sida. Den skall medtas till mötet ifylld och underskriven av föreningens ordförande,

Valberedningen informerar.

Valberedningen informerar om de, i styrelsen, som har avböjt omval och de som står till förfogande för omval vid HFF's årsmöte 2017.

Denna information skall vara medlemmarna tillhanda före den 1 december 2016.

Följande ledamöter är uppe för omval:

Johan Johqvist Står till förfogande för omval

Gunnila Gustafsson Står till förfogande för omval

Kristian Åkesson Avböjer omval

Niklas Bengtsson Avböjer omval

Ledamöter som valdes vid årsmötet 2016:

Cristel Brorsson Kvarstår

Carl-Johan Herbertsson Kvarstår

Mikael Hansson Kvarstår.

Det är inga motioner inkomna till HFF den 161201.

Nomineringar av personer till personvalen kan lämnas till valberedningen fram till och med den 14 januari 2017.

Kontaktuppgifter till valberedningen

Valberedningen skall senast 3 veckor innan årsmötet meddela sitt förslag på de namn som föreslås att väljas in i styrelsen, samt övriga namn som inkommit som nomineringar till valberedningen.

Med vänliga hälsningar
HFF valberedning