Årsmöte

HFF årsmöte 2021

Kommande årsmötet genomförs som tidigare år på Katrinebergs folkhögskola i aulan. Datum för mötet är torsdagen den 25 februari. Mötet börjar 19.00 men 18.00 bjuds det på en enklare måltid i matsalen för de ombud som önskar så.

Handlingar till respektive årsmöte ligger under årtalen nedan.

Föreningar har möjlighet att utse två ombud. Dessa skall vara röstberättigade medlemmar i föreningen. Röstning på årsmötet sker genom fullmakt.

Föreningars ombud skall till mötet medtaga ifylld och underskriven fullmakt. Fullmakten skall vara undertecknad av en av föreningens firmatecknare.

Ur ett föreningsdemokratiskt perspektiv kan det vara bra att fullmakten undertecknas av annan person än den som är utsett ombud.

En fullmakt per förening. Föreningen fördelar sina röster hur den vill mellan ombuden vilket skall anges på fullmakten.

Anmälan till årsmöte gör du här senast en vecka innan mötet.