Dialogmöte

Arbetsgruppen för barn- och ungdomsfotboll ansvarar för att genomföra dialogmöten med representanter för de halländska föreningarna.

Inbjudan, som du hittar längst ner på denna sida, vänder sig till ungdomsansvarig i föreningen eller annan person i förening som ansvarar för barn. och ungdomsfotbollen eller till ordförande eller annan styrelseledamot. Föreningen kan anmäla två personer.

Arbetsgruppens målsättning är att genomföra dialogmöten på tre olika platser under två perioder per år.

2019 är dialogmötena inplanerade till följande datum:
7/3 Frillesås FFs klubbhus, 11/3 Halmstad HFFs kanslilokaler, 13/3 Falkenbergs FFs klubblokal Falcon Alkoholfri Arena.
11/11 Halmstad HFFs kanslilokaler, 13/11 Falkenbergs FFs klubblokal Falcon Alkoholfri Arena, 14/11 Kungsbacka.

Medlemmar i arbetsgruppen är Ola Nilsson som är sammankallande, Sara Gunnarsson, Martin Ekvall, Ulrika Bengtsson.

Anmälan till dialogmöte gör du här.