Dialogmöte

Arbetsgruppen för barn- och ungdomsfotboll ansvarar för att genomföra dialogmöten med representanter för de halländska föreningarna.

Inbjudan, som du hittar längst ner på denna sida, vänder sig till ungdomsansvarig i föreningen eller annan person i förening som ansvarar för barn. och ungdosmfotbollen eller till ordförande eller annan styrelseledamot. Föreningen kan anmäla två personer.

Arbetsgruppens målsättning är att genomföra dialogmöten på tre olika platser under två perioder per år.

2017 har möte genomförts i maj månad i Derome, Katrineberg och i Halmstad. Nya möten är inplanerade i november i Åsa, Katrineberg och i Halmstad.

Punkter för dialog under mötena i november är dispenser, seriespel och plaketter.

Medlemmar i arbetsgruppen är Andreas Ivarsson som är sammankallande, Ola Nilsson, Sara Gunnarsson, Martin Ekvall, Hans Eliasson, Ulrika Bengtsson.