Fotboll Fitness

Fotboll Fitness är en anpassad form av motions- och spontanfotboll som kan utövas av alla. Fokus är fotboll ur ett hälsofrämjande perspektiv, genomsyrat av lekfullhet, glädje och gemenskap. Träningen sker på en mindre yta där all aktivitet genomförs med boll och där tacklingar är otillåtna.
Konceptet lanserades ursprungligen i Danmark och på svensk mark har, av Svenska Fotbollförbundet, tre distriktsförbund utsetts att genomföra pilotprojektet: Hallands FF, Smålands FF och Gestriklands FF.

Tips på upplägg och övningar samt videoklipp från Danmark via denna länk.

Sök uppdraget som ny Fotboll Fitness-ambassadör

Ambassadörer för Fotboll Fitness

HFF:s reportage om Fotboll Fitness i Hasslöv

HFF Fotboll Fitness Exempelträning

HFF Fotboll Fitness Guide för förening