Idrottslyftet

Här följer en information om Idrottslyftet 2017.

Ansökan är möjlig att göra i Idrottonline under fliken Idrottsmedel fr.o.m. 20170313

Förutsättningarna för Idrottslyftet har ändrats fr.o.m. i år. RF har krav på alla specialförbund (SF), där Svenska Fotbollförbundet är ett, att ta fram en utvecklingsplan. Utvecklingsplanen skall ange de områden som respketive idrottsförbund skall satsa på för att bättre nå de mål som RF har satt upp för barn- och ungdomsidrott med fokus på 2025. Denna plan skall godkännas av RF innan pengarna finns tillgängliga. SvFFs utvecklingsplan är godkänd.

SvFF har i sin tur ställt samma krav på distrikten att ta fram en utvecklingsplan. Planen i sin tur reglerar vad vi kan godkänna medel till. HFFs plan är godkänd. De områden som HFF skall fokusera på är Tränar/Ledarkompetens, Föreningsutveckling, Nya spelformer och Anläggning. Till varje område är olika aktivteter kopplade och dessa redovisas nedan, I stort kan vi sammanfatta att medlen kommer att fördelas i harmoni med HFFs fokusförändring.

Anläggning
Här är medel avsatta för föreningsbesök för att belysa arenans utvecklingsmöjligheter för en attraktiv idrottsmiljö.

Nya spelformer
Nya nationella spelformer är på gång att beslutas om. Här har vi avsatt medel för att föreningar ska ha möjlighet att anpassa sig till dessa spelformer. Det går att söka medel för nya målstorlekar avsedda för 3 mot 3, sarg i form av nät (se www.3v3.no) mm.

Tränar/Ledarkompetens
Att höja kompetensen bland tränare och ledare är en framgångsfaktor för all spelarutbildning. Vi gör här en satsning på spelarutbildning genom ledarutbildning. Dessa medel är inte sökbara då de fördelas genom manuella utbetalningar för de olika utbildningar som vi erbjuder föreningarna i form av:

Spelarutbildningsplanen Grund
Spelarutbildningsplanen Fördjupning
Spelarutbildningsplanen Matchanalys
Ledarutbildning kopplad till Landslagets Fotbollsskola

Här ligger också alla kurser inom Grönt kort

Föreningsutveckling
I framtidens förening behöver alla ledare utveckla sin föreningskunskap.
Dessa medel fördelas också genom manuell utbetalning och kan alltså inte sökas.