Jämställdhet och mångfald

Här kommer information om SvFFs och HFFs arbete med jämställdhet och mångfald läggas upp.

För tillfället ligger här lite info om hur föreningen gör för att registrera asylsökande så att de kan delta i matchspel. se den bli listen till vänster,

Där ligger också lite tips och idéer kring flyktingar och ensamkommande barn.

Mer info kan du läsa om på SvFFs hemsida om socialt engagemang