Representantskap

Under respektive år nedan finns handlingar till representantskapet.

2018 års representantskap genomförs på Katrinebergs folkhögskola onsdagen den 5 december kl. 19.00.

Varje förening har varsin röst. Röstning kan inte ske med fullmakt. Föreningen utser representant och suppleant för denna. Båda skall ingå i föreningens styrelse. Läs mer om representantskapet i HFF stadgar.

Anmälningstiden till HFF Representantskap har gått ut.