Årsmöte

Information från valberedningen inför årsmöte 2018-02-22
Valberedningens förslag till personval vid årsmötet är som följer:
Val av ordförande på 1 år - Nyval av Cristel Brorsson
Val av ledamöter på 2 år - Omval av Mikael Hansson och nyval av Frida Samuelsson, Getinge och Patrik Annervi, Falkenberg

Övriga inkomna förslag från föreningar som ordförande: Niklas Bengtsson, Onsala.

Val av revisorer och suppleanter för dessa på 1 år:
Omval av Jan Karlsson, Baker Tilly och omval av Stefan Svensson, Baker Tilly, som suppleant.
Omval av Claes Bertil Claesson, Falkenberg och nyval av Nanna Wernersson, Vallberga, som suppleant.

Presentation av Frida Samuelsson och Patrik Annervi kommer inom kort.

Handlingar till respektive årsmöte ligger under årtalen nedan.

Anmälan görs endast via nedanstående länk senast 180208.

https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=b6e19ee7fb32

Föreningar har möjlighet att utse två ombud. Dessa skall vara röstberättigade medlemmar i föreningen. Röstning på årsmötet sker genom fullmakt. Föreningars ombud skall till mötet medtaga ifylld och underskriven fullmakt. Fullmakten skall vara undertecknad av en av föreningens firmatecknare. Ur ett föreningsdemokratiskt perspektiv kan det vara bra att fullmakten undertecknas av annan person än den som är utsett ombud. En fullmakt per förening. Föreningen fördelar sina röster hur den vill mellan ombuden vilket skall anges på fullmakten.