Årsmöte

Handlingar till respektive årsmöte ligger under årtalen nedan.

Anmälan mm skickas ut till föreningarna och läggs in under respektive år.

Föreningar har möjlighet att utse två ombud. Dessa skall vara röstberättigade medlemmar i föreninge. Röstning på årsmötet sker genom fullmakt. Föreningars ombud skall till mötet medtaga ifylld och underskriven fullmakt. Fullmakten skall vara undertecknad av en av föreningens firmatecknare. Ur ett föreningsedemokratiskt perspektiv kan det vara bra att fullmakten undertecknas av annan person än den som är utsett ombud. En fullmakt per förening. Föreningen fördelar sina röster hur den vill mellan ombuden vilket skall anges på fullmakten.