Årsmöte

Information från valberedningen inför årsmöte 2018-02-22
Följande ledamöter är uppe för omval:
Johan Johqvist - Avböjer omval
Cristel Brorsson - Står till förfogande för omval
Mikael Hansson - Står till förfogande för omval
Carl-Johan Herbertsson - Avböjer omval

Ledamöter som valdes vid årsmötet 2017:
Gunnila Gustafsson - Kvarstår
Eva Marie Bylander - Kvarstår
Andreas Ivarsson - Kvarstår

Handlingar till respektive årsmöte ligger under årtalen nedan.

Anmälan görs endast via nedanstående länk senast 180208.

https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=b6e19ee7fb32

Föreningar har möjlighet att utse två ombud. Dessa skall vara röstberättigade medlemmar i föreningen. Röstning på årsmötet sker genom fullmakt. Föreningars ombud skall till mötet medtaga ifylld och underskriven fullmakt. Fullmakten skall vara undertecknad av en av föreningens firmatecknare. Ur ett föreningsdemokratiskt perspektiv kan det vara bra att fullmakten undertecknas av annan person än den som är utsett ombud. En fullmakt per förening. Föreningen fördelar sina röster hur den vill mellan ombuden vilket skall anges på fullmakten.