Corona

Här samlas aktuell info med anledning av coronapandemin (uppdaterat 2020-08-10, se kursiverat).

HFF utgår från de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och Svenska Fotbollförbundet anger. Ta del av dessa rekommendationer via nedanstående länkar.

Vad gäller symptom och misstänkt smitta ska man, enligt Folkhälsomyndighetens uppmaning, kontakta 1177 Vårdguiden via telefon och berätta om sina symptom och var man vistats den senaste tiden. Besök inte någon vårdinrättning – kontakta alltid 1177 Vårdguiden först. Vid frågor om coronaviruset, hänvisar Folkhälsomyndigheten att ringa till 113 13. Folkhälsomyndighetens allmänna råd för att förhindra och begränsa smittspridning av coronaviruset, som av WHO klassas som en pandemi, är följande:

  • Hålla en god handhygien och tvätta händerna ofta (om tvål och vatten inte finns tillgängligt, använd handsprit)
  • Hosta och nys i armvecket
  • Undvik att röra ögon, näsa och mun
  • Stanna hemma när du är sjuk

Vid genomförande av matcher så rekommenderar HFF att föreningen tar ansvar och följer SvFFs rekommendationer angående publik. Föreningen och ledare uppmanas att tydligt markera att de som skall närvara vid matcher är de som måste vara där för att matchen skall kunna genomföras. För att matchen skall kunna genomföras krävs det så klart att spelarna vid bortamatch har möjlighet att ta sig till arenan. Då ingår de som hjälpt till att köra spelarna i ledargruppen. Se mer info om detta i SvFFs riktlinjer och i särskild nyhet på HFFs hemsida.

Representanter från HFF kan komma att besöka matcher för att ta del av hur föreningar efterlever de riktlinjer som finns. Det är personer ur HFFs styrelse, tävlingskommitté eller kanslipersonal. Dessa personer är klädda i HFF kläder och söker vid besök upp någon i föreningen som ansvarar för arrangemanget.

Hallands Fotbollförbund genomför framöver undantagsvis fysiska möten och utbildningar inomhus i enlighet med Svenska Fotbollförbundets och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Möten och utbildningar kommer att ställas in, skjutas fram i tiden eller genomföras digitalt. Info om nya datum för framskjuten aktivitet kommuniceras med de som är anmälda.
Hallands FF rekommenderar starkt att föreningarna också följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten, SvFF och HFF anger.

Seriespel seniorlag 2020
Seriespelet för seniorer är i gång sedan den 14/6. Matcher genomförs under förutsättning att alla andra restriktioner från FHM följs samt att SvFFs rekommendationer följs.

HFF rekommenderar att föreningarna tar kontakt med varandra någon dag innan match för att prata igenom förutsättningar för ombyte dusch mm. Se vidare i SvFFs rklinjer.

Spelare med symptom i truppen?
Om smittan tagit sig in truppen så finns möjligheten att flytta på matcher under förutsättning att man kommer överns om det med motståndarna.
Steg 1 är att kontakta motståndarna och förklara läget.
Steg 2 är att komma överens om att matchen ska flyttas och inom 48 timmar komma överens om ett nytt datum för matchens genomförande (så snart som möjligt efter det ursprungliga datumet)
Steg 3 är att meddela domaren att matchen inte kommer att genomföras som planerat.
Steg 4 är att hemmalaget fyller i formulär för matchändring där nytt speldatum skall framgå. Formuläret finns på HFF hemsida.
Steg 5 är att utvärdera truppen för att säkerställa att de som deltar i verksamheten är symptomfria och friska. Råder osäkerhet kring detta, gör ett upphåll och säkerställ att alla som återkommer till verksamheten är friska och symptomfria.

DM seniorer
Genomförs nu efter den spelordning som anges i FOGIS.

Barn- och ungdomsfotboll
Seriespelet för all barn- och ungdomsfotboll inom HFFs regi är igång. Vid genomförandet av matcher skall FHM:s riktlinjer följas.
Ungdoms-DM spelas enligt program i FOGIS.

Ovanstående hantering av smitta i truppen gäller såklart även för barn- och ungdomar.

Vid genomförande av matcher så rekommenderar HFF att föreningen tar ansvar och följer SvFFs rekommendationer angående publik. Föreningen och ledare uppmanas att tydligt markera att de som skall närvara vid matcher är de som måste vara där för att matchen skall kunna genomföras. För att matchen skall kunna genomföras krävs det så klart att spelarna vid bortamatch har möjlighet att ta sig till arenan. Då ingår de som hjälpt till att köra spelarna i ledargruppen. Se mer info om detta i SvFFs riktlinjer och i särskild nyhet på HFFs hemsida.

För genomförande av poolspel och/eller sammandrag så gäller de riktlinjer som FHM angett avseende antalet personer kring planen.

Cuper ska skjutas fram tills riktlinjerna om max 50 personer ändras till att fler personer kan vistas tillsammans. Föreningar som ansökt och fått tillstånd att genomföra egen tävling/cup har möjlighet att byta datum, meddela HFF kansli nya datum.

Tränarutbildning C, B ungdom, A ungdom – utbildningar som genomförs görs med digitala teoripass med praktikpass utomhus där deltagarna kommer ombytta. Praktikpassen är tills vidare uppskjutna.
Tränarutbildning UEFA B genomförs under höst-vinter 2020-2021 av Skånes FF.

Leda laget – samtliga spelformer genomförs digitalt om utbildare är bekväm med formatet. Leda laget centrala utbildningar kan man anmäla sig till här
Interna utbildningar i förening som genomförs med HFF-utbildare följer HFF:s beslut. Utbildning i förening kan genomföras av HFF utbildare boende i samma kommun som föreningen finns under förutsättning att alla riktlinjer i övrigt följs t.ex. att hålla avstånd, tillgång till handsprit och möjlighet att tvätta händer mm.
Interna utbildningar i förening som genomförs med HFF-föreningsutbildare följer föreningens beslut/rekommendationer.

Spelarutbildning
All teori genomförs i digitala format. Praktik kan genomförs utomhus. Spelare kommer ombytta, ingen gemensam omklädning i de fall praktiken genomförs.
Hallandslag 15 år-samlingar och Hallandslag 16-19 år-samlingar Inbjudan till träningstillfällen under hösten skickas till spelare som tidigare anmält sig till verksamheten i HFF SOL.
Extraträningar 13-14 år och 15-19 år – planerad verksamhet skjuts upp till tills vidare

Barndomare – planerade utbildningar skjuts upp tills nya besked kommer.
Ungdomsdomare – teoretiska delar genomförs digitalt enligt planering. De praktiska momenten genomförs utomhus enligt besked vid senare tillfälle

Uppdateringar från myndigheter och SvFF kan du ta del av via nedanstående länkar.

Svenska Fotbollförbundet

Folkhälsomyndighetens hemsida

Till Polismyndighetens hemsida: Ytterligare begränsade möjligheter vid sammankomster och tillställningar

UD

Riksidrottsförbundets information angående coronaviruset och idrottsrörelsen

Svenska Fotbollförbundets riktlinjer med anledning av coronaepidemin