Fokusförändring

En åsikt med insikt

Fokusförändring Hallands Fotbollförbund

Under ett flertal år har HFF styrelse reflekterat och resonerat kring hur vår barn- och ungdomsfotboll bedrivs. De första åren riktades energin på att få de halländska föreningarna att acceptera att barn- och ungdomsfotbollen behöver finnas i sitt egna perspektiv och inte ta sin utgångspunkt i de vuxnas perspektiv. Väl där inträder arbetet med att tydliggöra barn- och ungdomars speciella villkor och förutsättningar för att få en bra, stimulerande och rolig fotbollsutveckling. Det arbetet pågår med full kraft för närvarande.

Utöver detta har styrelsen genom bland annat studie av forskning och samverkan med lärosäten kommit fram till att HFF, likt många andra distriktsförbund, inte bedrivit sin barn- och ungdomsverksamhet utifrån barnens bästa. I allt väsentligt har HFF genom åren bidragit till en reell exkludering av barn- och ungdomar.

Genom en ensidig satsning på bland annat en distriktslagsverksamhet har HFF använt stora resurser till relativt sett få spelare. Denna ordning har rått inom svensk fotboll länge och har aldrig utsatts för någon granskning eller ifrågasättande. Forskning visar dock att genom en tidig elitfixering och därmed en exkludering av barn och unga är det många som slutar spela fotboll. Under många år har det påvisats att barn födda sent på året ofta slås ut i sin idrott då en fysisk utveckling premieras i tidig ålder, detta för att vinna en match – eller vinna en serie.

Denna ordning har inneburit att en yttre motivation gått före en inre motivation, vilket all forskning gör tummen ned för, en inre motivation är avgörande för att den enskilde individen ska fortsätta utvecklas och/eller trivas med det denne håller på med. HFF styrelse anser att denna ordning är helt motsägelsefull mot såväl möjligheten att få fler att vara aktiva längre som möjligheten att få fram fler elit fotbollsspelare.

Med, bland annat, ovan argumentation har HFF styrelse beslutat ändra fokus. Från fokus på få till fokus på alla. Från exkludering till ingen utslagning och inkludering. HFF styrelse avser flytta fokus från resultat till prestation och det gör vi genom att utveckla vår utbildningsform. För HFF är denna fokusförändring till för barn och ungdomar upp till och med 19 år.

Vi avser att i nära samverkan med föreningarna anpassa utbildningen det specifika behovet just där. Dessutom kommer en eller flera utbildare från HFF bli ansvariga för olika utbildningar. Det kan vara spelarutbildning, ledarutbildning, styrelseutbildning eller kanske utbildning för en valberedning. Ambitionen är att det är föreningens behov som styr och den mesta utbildningen bör ske på föreningens initiativ.

HFF avser vidare att genom en förbättrad utbildning utveckla distriktets ledare, tränare – föreningsledare – organisationsledare. HFF bedömer en tydligare och bättre inriktning och utbildning mot föreningarnas ledare innebär en bättre utveckling av distriktets spelare. I detta tänk innefattas självklart distriktets domarverksamhet.

Den nya ordningen ställer krav på nytt tänk, ett nytt sätt att utbilda, att utveckla samverkan med distriktets föreningar. Detta kommer ta en viss tid och det är ofrånkomligt att det understundom kommer bli problem/utmaningar att lösa. Men tillsammans tror vi utmaningarna kommer utvecklas till självklarheter.