Föreningskommitté

Eva Marie Bylander

Mobil: 0761-71 59 11
E-post: evamarie@hallandsff.se; eva.marie.bylander@gmail.com

Johan Larsson

Styrelseledamot

Mobil: 0708137331
E-post: johan.larsson@hallandsff.se; johan.laholm@telia.com

Lisa Bohletgäck

Mobil: 0723155802
E-post: lisa.bohletgack@halmstad.se

Malin Höglin

Utbildningsansvarig

Tel: 035-265 20 22
E-post: malin@hallandsff.se

Ansvarsområde: Utbildning