Valberedningen

Valberedningen består av 1 ordförande och 4 ledamöter.

Ordförande och sammankallande

Matti Eliasson, 0430-700 75, 0705-56 14 74, matthi.eliasson@genedata.org

Övriga ledamöter

Göran Bengtsson, 0708614600, gb.entreprenadfastighetsservice@hotmail.com

Mats Olsson, 0340-67 43 65, 0705-743 743 mats.varberg@telia.com

Elisabeth Otterdahl, 0340-62 50 45, 070-712 80 45, elisabeth.otterdahl@outlook.com

Maria Johansson, 0702-315067, maria@dfkhasko.se