Valberedningen

Valberedningen består av 1 ordförande och 4 ledamöter och 2 suppleanter.

Ordförande och sammankallande

Matti Eliasson, 0430-700 75, 0705-56 14 74, matthi.eliasson@genedata.org

Övriga ledamöter

Rickard Boman, 070-341 42 66, rickard.boman@sisuidrottsutbildarna.se

Mats Olsson, 0340-67 43 65, 0705-743 743 mats.varberg@telia.com

Elisabeth Otterdahl, 0340-62 50 45, 070-712 80 45, elisabeth.otterdahl@outlook.com

Camilla Hamnemo, 072-322 75 06, camilla.hamnemo@varberg.se

Suppleanter

Stefan Friberg, 070-995 24 60, friberg@kungsbackadff.se

Maria Johansson, 0702-315067, maria@dfkhasko.se