Rådslag

Vad och hur gör vi för att skapa en bättre miljön på och kring våra matcher!

2017-06-28
Hej!
Så närmar vi oss halvtid i den Halländska fotbollen. Vi kan bocka av ännu en vårsäsong där de allra flesta matcherna genomförts på ett bra sätt för alla inblandade, självklart finns högst sannolikt ett och annat resultat som någon kan hävda gått i fel riktning.

Tyvärr genomförs inte alla matcher smärtfritt. Vi har under våren uppmärksammats på ett flertal incidenter som absolut inte är acceptabla i den Halländska fotbollen. Vi har avbrutna matcher då domaren upplevt en hotfull situation mellan spelare och inte kunnat garantera säkerheten, vi har avbrutna matcher på grund av heta spelare som aggressivt uppvaktat domaren som då upplevt en hotfull situation som föranlett domaren att bryta matchen.

Utöver detta har vi också uppmärksammat att domare i vissa fall inte vågar i efterhand rapportera/anmäla en situation av rädsla för repressalier då hot om detta uttryckts.

Nu behöver fotbollshalland reagera och agera. Samtliga ledare på alla nivåer behöver titta sig i spegeln och fundera över vilken värdegrund den Halländska fotbollen ska vila på. Vi kan inte, oavsett händelsebakgrund, fortsätta blunda och därmed acceptera att spelare, ledare och/eller föräldrar beter sig på ett sätt som innebär att en domare känner sig otrygg i sitt uppdrag. Absolut att en domare kan göra fel och kanske till och med ta ett avgörande felaktigt beslut, absolut att det händer. Samtidigt rättfärdigar detta inte på något sätt ett uppträdande från övriga på eller runt planen som innebär att en domare känner sig rädd, otrygg eller ovillig att rapportera en händelse. Vid vilken annan arbetsplats är detta en vardag som alla runtomkring accepterar och väljer att inte se. Inga argument rättfärdigar det som inträffat under våren i Halland, inga argument.

Vi behöver samtliga nu reagera, från styrelserummet till ungdomstränaren, med kraft och våga stå upp för det goda inom fotbollen. Vi behöver ifrågasätta de spelare som alltid gnäller på ett domslut, de ledare som både agerar osunt eller som är passiva när spelare beter sig illa, de föräldrar som utan anledning gapar och skriker på en domare som bara vill göra sitt bästa. Ska vi fortsatt ha domare till samtliga matcher, säkerställa en rekrytering av domare och att klara behålla de domare vi har behöver vi samtliga agera annorlunda omgående.

Hallands Fotbollförbund tänker under hösten punktbevaka matcher i syfte att påverka miljön, vidare tänker förbundet tydliggöra en nolltolerans för våld mot domare genom att dels rapportera där vi finns på plats det som inte hör hemma på eller vid en fotbollsplan, dessutom kommer allt våld mot våra domare analyseras, och vid behov polisanmälas, allt i syfte att få en drägligare arbetsmiljö för våra domare i distriktet.

Under hösten kommer Hallands Fotbollförbund kalla in samtliga föreningar till ett rådslag, se kallelse här nedan, där vi dels ska diskutera fotbollens framtid och utveckling 2018 – 2022, dels hur vi gemensamt tar nödvändiga mått och steg för att skapa en trivsammare miljö på och runt våra matcher. Självklart behöver samtliga föreningar närvara och bidra till konstruktiva lösningar och/eller förslag vid ett sådant rådslag, att inte delta är visserligen ett val, samtidigt ett val som kan uppfattas att föreningen väljer att negligera och bortse från den uppkomna situationen där vi alla behöver göra vårt yttersta för att hitta bra hållbara lösningar som innebär en bättre miljö på och runt våra matcher.

Denna text är utskickad via mail dels till våra föreningar, dels till de ordförande och/eller ansvariga vars mailadresser vi hittat i FOGIS eller på föreningens hemsida. Anledningen till denna ordning är att vi tillsammans behöver adressera den negativa utveckling vi ser inom fotbollen därför utskick till fler adresser per förening.

Fotbollshälsningar

Johan Johqvist