Ansökan om matchändring

OBS! Läs igenom hela texten innan formuläret fylls i.

OBS! Vi accepterar inga matchändringar som flyttas till de sista helgerna i september. Detta med anledning av det stora antal matcher som spelas dessa dagar. Dessa ändringar får spelas på vardagar.

Följande gäller:

Ta kontakt med motståndaren i matchen.

Det är inte tillåtet att flytta en match i våromgång till höstomgångar och ingen uppskjuten match tillhörande höstomgången får spelas senare datum för seriens sista omgång.
Seriematch får ej flyttas för deltagande i cuper, med undantag för Svenska Cupen för herrar, Svenska Cupen för damer samt Senior-DM (Intersport Cup) för herrar och damer.

Ungdoms-DM har förtur före seriematch i samma åldersklass.
Lagen har rätt till en spelledig dag mellan seriematch och match i någon av ovan nämnda cuper. HFF har rätt att fakturera en administrationsavgift för seniorlag på 1 000 kr och för ungdomslag på 500 kr när vår match spelas under höstsäsong samt om match spelas efter sista speldatum i serie eller om förening med flera lag i samma serie inte följer den spelordning som fastställts.
Om lag ej kan komma överens om speldag, fastställer TU ny speldag.

Önskemål om matchändring ska inkomma senast 48 timmar innan matchstart. Vid senare ansökan kan Hallands Fotbollförbund behandla den som en WO, om berörda lag inte spelar matchen.

Gällande tävlingsbestämmelser:

Rätt till ändring av i spelprogrammet angiven matchdag ska sökas hos Hallands FF i god tid, dock senast tio (10) dagar före den fastställda matchdagen. Endast i särskilda undantagsfall kommer avvikelser från denna regel att accepteras.

För alla matcher som ändras under tiden 9 mars – 30 september 2013 faktureras en avgift på 200 kr.
För matcher som ändras inom 14 dagar före fastställt speldatum faktureras en avgift på 500 kr.
För matcher som spelas mer än en månad efter fastställt speldatum faktureras en avgift på 1 000 kr.
Ändringsavgiften gäller i alla av Hallands FF administrerade och domartillsatta matcher i tävlingskategorierna för 15 år och äldre.

Avgift debiteras ej om matchen flyttas pga match i någon av Hallands FF:s eller Svenska FF:s cuper. Ej heller om match flyttas pga skäl som angives i Svenska FF:s nationella tävlingsbestämmelser (ex.deltagande i landskamper, läger mm).

Ändringsavgiften debiteras den förening som begärt matchändringen eller delas upp på båda föreningarna om båda har begärt matchändring.

VIKTIGT!!! LÄS DETTA

Bekräftelse på att matchändringen är godkänd och genomförd skickas fr.o.m tävlingssäsongen 2013 endast per e-post till berörda föreningar och funktionärer. Godkända matchändringar redovisas även med röd-fetstil text i aktuellt spelprogram på www.svenskfotboll.se/halland. Berörda föreningar kan även se godkända matchändringar i sin egen Fogis-inloggning. Matcher som inte är markerade med röd-fetstil text är inte godkända och ombokade.

Det åligger båda lagen att kontakta varandra inför match som är flyttad av förbundet för att kontrollera att motparten fått kännedom om den godkända ändringen. Glöm inte heller som hemmalag att (förutom gästande lag) informera domarna i matchen om ändringen. De ursprungliga domarna ska kontaktas om ny speldag, tid och plats.

Det åligger domaren att lämna återbud till aktuell domartillsättare om han eller hon ej kan åtaga sig matchen.

Underlåtenhet att ansöka om ändrad speldag och/eller meddela avsparkstid kan medföra straffavgift om högst 25.000kr. För sent inkommen ansökan om matchändring beaktas inte, såvida inte särskilda skäl föreligger.

Ansökande förening Obligatoriskt
ÖNSKAR ÄNDRA TILL:
Båda föreningarna är överens om matchändring, vilket härmed intygas