Barn- och ungdomsfotboll 2018

Barn- och ungdomsfotboll 2018

Beslut angående nationella spelformer och dess spelregler är nu tagna. I Halland har HFF UK tagit beslut om seriespel i divisionsform. Detta efter höstens dialogmöten som varit starkt vägledande. HFF styrelse har tagit beslut om att reglerna för spelformerna gäller i Halland fr.o.m. 2018-01-01. I nedanstående länkar hittar du inbjudan till seriespel för barn- och ungdomsfotbollen i Halland 2018