Barn- och ungdomskonferens

Barn- och ungdomskonferens

Den 4-5 februari bjuder HFF in till barn- och ungdomskonferens på Katrinebergs folkhögskola. Inbjudan är utskickad till föreningarna. Du hittar den även här nedan. Lördagen den 4 februari är det också obligatorisk tävlingsinformation för föreningarnas ungdomsledare 12-19 år (samt ledare för 11åringar som deltar i HFF serie). Dessa ledare anmäler sig till informationen via anmälningsblanketten.